Gagi

Ivan & Gordana

Ivan Rajnpreht

Ivan Rajnpreht

Završio sam osnovnu školu u Derventi a gimnaziju i ETF u Sarajevu, nakon čega sam odmah počeo i raditi , oženio sam se 1979 godine ( Gordana Koljenšić – inače diplomirani pravnik ) i ubrzo u roku od samo dvije godine dobili smo troje divne djece : Ivana 1980 godine , Goran i Igor 1981 godine.

Kontakt

irajnpreht@cebainvest.hr

Gordana Rajnpreht

Gordana Rajnpreht